Co jest prawdą o delfinach?

1 - Sa ssakami

Pytanie: Co jest prawdą o delfinach?
Prawidłowa odpowiedź: Są ssakami.