Kiedy nazistowskie Niemcy zaatakowaly Związek Radziecki?

Pytanie: Kiedy nazistowskie Niemcy zaatakowaly Związek Radziecki? Prawidłowa odpowiedź: 22 czerwiec 1941.

Read More

Kto był ostatnim I Sekretarzem KC PZPR?

Pytanie: Kto był ostatnim I Sekretarzem KC PZPR? Prawidłowa odpowiedź: Mieczysław Rakowski.

Read More

Które 2 poniższych miast było stolicą Prus?

Pytanie: Które 2 poniższych miast było stolicą Prus? Prawidłowa odpowiedź: Berlin.

Read More

Z czym związany jest ten historyczny stół?

Pytanie: Z czym związany jest ten historyczny stół? Prawidłowa odpowiedź: Transformacja w Polsce.

Read More

Z jakim wydarzeniem kojarzy się Spartakus?

Pytanie: Z jakim wydarzeniem kojarzy się Spartakus? Prawidłowa odpowiedź: Z budową konia trojańskiego.

Read More

Które znane historyczne miejsce zostało W odkryte przez Hirama Binghama w 1911 roku?

Pytanie: Które znane historyczne miejsce zostało W odkryte przez Hirama Binghama w 1911 roku? Prawidłowa odpowiedź: Machu Picchu.

Read More

Który 2 wymienionych był uczniem Platona?

Pytanie: Który 2 wymienionych był uczniem Platona? Prawidłowa odpowiedź: Arystoteles.

Read More

Do jakiego zakonu należał reformator religijny Marcin Luter?

Pytanie: Do jakiego zakonu należał reformator religijny Marcin Luter? Prawidłowa odpowiedź: Augustianów.

Read More

Jak nazywał się fiński snajper, który podobno zabił ponad 500 radzieckich żołnierzy podczas II wojny światowej?

Pytanie: Jak nazywał się fiński snajper, który podobno zabił ponad 500 radzieckich żołnierzy podczas II wojny światowej? Prawidłowa odpowiedź: Simo Häyhä.

Read More

Z jakim rodem związanyjest Nieśwież?

Pytanie: Z jakim rodem związanyjest Nieśwież? Prawidłowa odpowiedź: Z Radziwillami.

Read More