Jak nazywał się fiński snajper, który podobno zabił ponad 500 radzieckich żołnierzy podczas II wojny światowej?

7 - Simo Hayha

Pytanie: Jak nazywał się fiński snajper, który podobno zabił ponad 500 radzieckich żołnierzy podczas II wojny światowej?
Prawidłowa odpowiedź: Simo Häyhä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *