Jak nazywają się męskie hormony?

Pytanie: Jak nazywają się męskie hormony? Prawidłowa odpowiedź: Androgeny.

Read More

Chorobami układu nerwowego zajmuje się:

Pytanie: Chorobami układu nerwowego zajmuje się: Prawidłowa odpowiedź: Neurolog.

Read More

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje częściej u dzieci niż u dorosłych i przeważnie dotyczy dzieci w wieku:

Pytanie: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje częściej u dzieci niż u dorosłych i przeważnie dotyczy dzieci w wieku: Prawidłowa odpowiedź: Od 2 miesięcy do 5 lat.

Read More

Gdzie można znaleźć młoteczek?

Pytanie: Gdzie można znaleźć młoteczek? Prawidłowa odpowiedź: W uchu.

Read More

Która część serca pompuje krew do ciała?

Pytanie: Która część serca pompuje krew do ciała? Prawidłowa odpowiedź: Lewa komora.

Read More

Co nie jest prawdą o bakteriach?

Pytanie: Co nie jest prawdą o bakteriach? Prawidłowa odpowiedź: Wszystike mają ten sam kształt.

Read More

Do której tkanki należą najdłuższe komórki organizmu?

Pytanie: Do której tkanki należą najdłuższe komórki organizmu? Prawidłowa odpowiedź: Nerwowej.

Read More

Celiaklia jest chorobą:

Pytanie: Celiaklia jest chorobą: Prawidłowa odpowiedź: Przewodu pokarmowego.

Read More

Nozdrza tylne rozdzielone są:

Pytanie: Nozdrza tylne rozdzielone są: Prawidłowa odpowiedź: Lemieszem.

Read More

Jak nazywa się epidemia choroby zakaźnej, która rozprzestrzenia się w dużych częściach świata i wpływa na znaczną część populacji w każdym kraju?

Pytanie: Jak nazywa się epidemia choroby zakaźnej, która rozprzestrzenia się w dużych częściach świata i wpływa na znaczną część populacji w każdym kraju? Prawidłowa odpowiedź: Pandemia.

Read More