Jak nazywają się męskie hormony?

3 - Androgeny

Pytanie: Jak nazywają się męskie hormony?
Prawidłowa odpowiedź: Androgeny.