Główny bohater gry “Uncharted” jest potomkiem:

6 - Sir Francisa Drake's

Pytanie: Główny bohater gry “Uncharted” jest potomkiem:
Prawidłowa odpowiedź: Sir Francisa Drake’a