Jak nazywa się ten materiał?

12 - Jedwab

Pytanie: Jak nazywa się ten materiał?
Prawidłowa odpowiedź: Jedwab