Kasza jaglana jest uzyskiwana z:

5 - Prosa

Pytanie: Kasza jaglana jest uzyskiwana z:
Prawidłowa odpowiedź: Prosa.