Który producent telewizorów pochodzi z Niemiec?

11 - Grundig

Pytanie: Który producent telewizorów pochodzi z Niemiec?
Prawidłowa odpowiedź: Grundig.