W której grupie cząstek elementarnych jest elektron?

3 - Leptony

Pytanie: W której grupie cząstek elementarnych jest elektron?
Prawidłowa odpowiedź: Leptony