Czym jest baksztag?

8 - Czescia olinowania na jachicie

Pytanie: Czym jest baksztag?
Prawidłowa odpowiedź: Częścią olinowania na jachcie.