Gdzie niedźwiedzie brunatne spędzają okres zimowy?

12 - W Gawrze

Pytanie: Gdzie niedźwiedzie brunatne spędzają okres zimowy?
Prawidłowa odpowiedź: W gawrze.