Gdzie niedźwiedzie brunatne spędzają okres zimowy?

12 - W Gawrze

Pytanie: Gdzie niedźwiedzie brunatne spędzają okres zimowy?
Prawidłowa odpowiedź: W gawrze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *