Jak nazywał się pierwowzór Internetu?

5 - Arpanet

Pytanie: Jak nazywał się pierwowzór Internetu?
Prawidłowa odpowiedź: ARPANET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *