Jak nazywał się pierwowzór Internetu?

5 - Arpanet

Pytanie: Jak nazywał się pierwowzór Internetu?
Prawidłowa odpowiedź: ARPANET