Który nie jest statkiem kosmicznym?

15 - Erenzy Lo

Pytanie: Który nie jest statkiem kosmicznym?
Prawidłowa odpowiedź: Erenzy Lo.