Który z polskich reżyserów otrzymał Oscara?

14 - Andrzej Wajda

Pytanie: Który z polskich reżyserów otrzymał Oscara?
Prawidłowa odpowiedź: Andrzej Wajda