Puszka Pandory to symbol

15 - Niezczesc

Pytanie: Puszka Pandory to symbol
Prawidłowa odpowiedź: Nieszczęść