Gdzie umiejscowione są gruczoły jadowe u ropuch?

11 - Za oczami

Pytanie: Gdzie umiejscowione są gruczoły jadowe u ropuch?
Prawidłowa odpowiedź: Za oczami.