Która część serca pompuje krew do ciała?

7 - Lewa komora

Pytanie: Która część serca pompuje krew do ciała?
Prawidłowa odpowiedź: Lewa komora.